Nota prawna

Dane informacyjne:

Firma: NMS – SZEJA, NAPIORKOWSKI ET CONSORTES SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
reprezentowana przez komplementariuszy: Piotr Szeja, Christoph Napiorkowski

Adres: ul. Grodzka 20/4 , Kod pocztowy: 70-560 szczecin

Numer KRS: 0000679743

NIP: 8513209241

REGON: 36734832200000

NMS – SZEJA, NAPIORKOWSKI ET CONSORTES SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zwana dalej Kancelarią, jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszystkie informacje dostępne na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

Treści niniejszej strony są chronione prawami autorskimi. Mimo ich bieżącej aktualizacji Kancelaria nie ponosi
odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wzgl. szkodę powstałą z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na
stronie internetowej Kancelarii.

NMS – SZEJA, NAPIORKOWSKI ET CONSORTES SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest Administratorem danych osobowych. Korzystanie ze strony internetowej Kancelarii nie wymaga podania danych osobowych, za wyjątkiem skorzystania z formularza „skontaktuj się z nami” oraz z uwzględnieniem polityki cookies; dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem i zachowaniem tajemnicy zawodowej i adwokackiej, w celu realizacji świadczonej usługi i za zgodą użytkownika.